duminică, 8 decembrie 2013

Din scrierile Fericitei Maria a lui Isus Deluil-Martiny

Să reparăm, să-L consolăm pe Isus ; să adunăm noi acel Sânge pe care mulţi îl fac să fie inutil ; în faţa tuturor celor care Îl insultă pe cruce, să-L binecuvântăm, să ne lăsăm pironiţi cu El pe lemnul sacru ; să-I sărutăm Rănile sale vrednice de adoraţie pentru a repara atâtea blesteme. Văzând atâtea trădări, să ne strângem în jurul Său cu o fidelitate totală, reparând insultele unora şi rezistenţele altora, ura lumii şi răceala multor oameni. Ce patimă, ce onoare, ce datorii ! Să reparăm mereu cu ajutorul harului care face ca totul să fie posibil : mai degrabă a muri decât a trăda !

(Pensieri scelti dagli scritti della Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, tradotti dal libro "Gesù deve regnare", a cura di Paolo Risso, LEV)