marți, 20 septembrie 2011

Din scrierile Fericitei Maria a lui Isus Deluil-Martiny

Inutilitatea suferinţelor lui Isus pentru păcătoşii împietriţi (...) ; inutilitatea Sângelui Său răspândit în valuri, pierderea sufletelor în ciuda morţii sale dureroase ; dispreţul sufletelor predilecte, în ciuda agoniei sale : iată martirul martiriilor pentru Domnul nostru. Şi noi suntem cei care l-am provocat. A refuza un har înseamnă a dispreţui o picătură din Sângele lui Isus şi a dispreţui tandreţea iubirii sale. De aceea, văzându-L anticipând tristul spectacol al ingratitudinii noastre, al infidelităţilor noastre, sufletul său fu cuprins de o tristeţe de moarte.

(Pensieri scelti dagli scritti della Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny, tradotti dal libro "Gesù deve regnare", a cura di Paolo Risso, LEV)